Subsemnata Lataretu Simina declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Universitatea din Craiova, Facultatea de Horicultura. O declar nula.

Author: Pierderi Acte