Subsemnata Mihai Amalia-Iulia declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti.

Author: Pierderi Acte