Subsemnata, Niță Andreia Nicoleta, declar pierdute legitimația de student și carnetul de note, emise de Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Artă din București. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte