Subsemnata Petrișor Amira Maria, studenta la Universitatea de Arte din Bucuresti, in cadrul Facultatii de Istoria si Teoria Artei, anul 1, declar pierdut carnetul de student. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte