Subsemnata Pitic Tran Mara Stefania declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Facultatea de Comunicare si Relatii publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte