Subsemnata Savca Cornelia declar pierduta si nula: legitimatia de student emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Author: Pierderi Acte