Subsemnata Stefan Tanta, declar ca am pierdut Legitimatia de Serviciu emisa de Administratia Fondului Imobiliar. O declar NULA.

Author: Pierderi Acte