Subsemnata Stoica Ioana Mihaela, Studenta in Anul IV, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar NULE.

Author: Pierderi Acte