Subsemnata, Trofin Alexia-Claudia, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte