Subsemnatul Angelescu Radu, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de U.S.A.M.V. Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte