Subsemnatul Badea George Alexandru, student la facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti, declar pierdut legitimatia de stutent. O declar nula.

Author: Pierderi Acte