Subsemnatul Bogdan Andrei Bratu, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student al Facultatii de Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Author: Pierderi Acte