Subsemnatul Bors László, declar pierderea carnetului de student emis de UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca. Îl declar nul.

Author: Pierderi Acte