Subsemnatul Burzacovschii Alexandr, declar pierdute si nule legitimiatia si carnetul de student de la Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementuil Afacerilor.

Author: Pierderi Acte