Subsemnatul Chiriac Vasile declar pierdute legitimatia si carnetul de student, anul 3 emise de Facultatea de Inginerie Electrica, din cadrul Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie- Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte