Subsemnatul Corbu Andrei declar ca am pierdut legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport, emisa de Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte