Subsemnatul Cristea Petrisor Liviu declar pierderea carnetului si legitimatiei de student Emise de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte