Subsemnatul Croitoru Gabriel Andrei student in anul 2 la Universitate Petrol si Gaze Ploiesti din cadrul facultatii Stiinte Economice, specializarea Economia comertului a turismului si a serviciilor declar ca mi am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Author: Pierderi Acte