Subsemnatul Dallou Malek declara pierderea legitimatiei emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte