Subsemnatul Dogaru Mircea Gabriel declar pierderea carnetului de student si legitimatia Emise de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii – Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte