Subsemnatul Fetcu Tudor, student la SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative), Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, declar legitimatia si carnetul de student pierdute si nule.

Author: Pierderi Acte