Subsemnatul Grigore Cristian Andrei, student la UTCB, Hidrotehnica, declar pierderea legitimatiei si carnetului de student.

Author: Pierderi Acte