Subsemnatul Gruianu Dragos Ioan declar pierdute: legitimatia si carnetul de student, emise de Universitatea Nationala de Stiinte si Tehnologie Politehnica Bucuresti.

Author: Pierderi Acte