Subsemnatul, Iuga Alin-Lucian, declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Facultatea de Educatie Fizica si Sport Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte