Subsemnatul Lupu Radu Andrei, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Author: Pierderi Acte