Subsemnatul Mitrea Mihai-Cristian, declar ca am pierdut carnetul de student din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Drept. O declar NULA.

Author: Pierderi Acte