Subsemnatul Nicolae Radu-Stefan declar pierdut si nul carnetul de student eliberat de Universitatea POLITEHNICA Bucuresti. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte