Subsemnatul Pintilie Sebastian-Ștefan student al Facultății de Transporturi din cadrul UNSTPB declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Author: Pierderi Acte