Subsemnatul Popescu Andrei Constantin declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de Universitatea Carol Davila-Medicina Dentara. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte