Subsemnatul Puiu Andrei-Iustin, student la Facultatea de automatica si calculatoare, UNSTPB, declar pierdute si nule legitimația si carnetul de student.

Author: Pierderi Acte