Subsemnatul Radulescu Virgil Ioan, declar pierdute legitimatia de student si carnetul, emise de UPB-FIMM. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte