Subsemnatul Robert Gabriel Fluture, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student al Facultatii de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Author: Pierderi Acte