Subsemnatul Rotaru Cristian Alexandru declar pierduta si nula legitimatia student emisa de Facultatea de Teologie Justian Patriarhul din Bucuresti.

Author: Pierderi Acte