Subsemnatul Sabadeanu Ovidiu Mihai declar pierdute legitimatia si cardul de student emise de catre Facultatea de Business si Turism din cadrul ASE Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte