Subsemnatul Tomescu Gabriel, student al Facultății de Medicina Veterinara București, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara București, declar Carnetul de student si legitimatia de transport pierdute. Declar ca au valoare nula.

Author: Pierderi Acte