Subsemnatul Trut Robert- Sorin declar pierduta legitimatia de student si carnetul, emise de catre Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara, Facultatea de Medicina veterinara. O declar nula.

Author: Pierderi Acte