Subsemnatul Vamanu Vicentiu Cristian declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii UNIBUC. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte