Subsemnatul Vasilescu Mihai-Alexandru declar că am pierdut și declar nul Legitimatia de transport eliberată de Facultatea de Studii Economice București. O declar nulă.

Author: Pierderi Acte