Subsemnatul Vieru Mihnea- Alexandru, student al Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, in cadrul facultății de Educație fizică și sport,anul 2,declar că am pierdut legitimația de student pentru transport. O declar nulă.

Author: Pierderi Acte