Subsemnatul Vlad Alexandru-Stefan, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte