Subsemnatul ZAMFIR MARIUS declar pierdut si nul documentul diploma ANRE ELECTRICIAN AUTORIZAT emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

Author: Pierderi Acte